سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
هر کس برادری خدایی را از دست بدهد، گویی شریف ترینِ اعضای خود را از دست داده است . [امام علی علیه السلام]
حسابداران جنوب
 
 RSS |خانه |ارتباط با من| درباره من|پارسی بلاگ
»» سوالات نوبت اول سازمان

  

 

نام :

 

نام خانوادگی:

 

شماره کلاس:

بسمه تعالی

 

 

تاریخ امتحان : پنجشنبه 29/9/86

 

وقت پیشنهادی : 80 دقیقه

 

                درس سازمان و مدیریت

پایه: سوم                         رشته: حسابداری

          هنرستان دکتر حسابی ماهشهر

 

سوالات چهارگزینه ای و تکمیلی :

 

1- کدام یک از افراد زیر به نام پدر مدیریت پرسنلی (مدیریت نیروی انسانی) شناخته شده است ؟

الف – آدام اسمیت                           ب-  رابرت اون                      ج- وینسلو تیلور                       د- هانری فایول

2- کدام یک از افراد زیر به پدر مدیریت علمی معروف است ؟

الف- ماکس وبر                       ب- چارلز بابیج                              ج- هانری فایول                  د- وینسلو تیلور

3- به کدام یک از مکتبهای زیر مکتب روابط انسانی گفته می شود؟

الف – مکتب علوم رفتاری        ب- مکتب کلاسیک مدیریت              ج- مکتب مدیریت نظام گرا         د- مدیریت اقتضایی

4- به این نظریه « تئوری بستگی دارد » نیز گفته می شود ؟

الف- نظریه نقش مدیری            ب- نظریه سیستم ها           ج- نظریه بوروکراسی            د- مدیریت اقتضایی

5-  اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در چه سالی به تصویب رسید؟

الف- 1368                               ب- 1358                         ج-  1373                     د- 1377

6- داده های سیستم پس از تغییراتی که در آنها داده شد از سیستم خارج می شود که به آنها  ................ گفته می شود .

7- سازماندهی اکثر ادارات دولتی براساس کدام مبنا انجام می گیرد ؟

الف- وظیفه                     ب-  تعداد                          ج- نوع محصول                   د- منطقه عملیات

 

8- ......................... شامل متخصصانی است که روی برنامه ریزی کلی سازمان کار می کنند و نتیجه کار را به مقامات

بالای سازمان تحویل می دهند .

الف-  ستاد کمکی                      ب- ستاد  فنی                       ج- ستاد عمومی                      د- ب و ج

 

9- به کارگماردن مستخدم در شغل مورد نیاز سازمان را  .......................گویند که به صورت آزمایشی یا قطعی

صورت می گیرد .

10- کدام یک از مهارتهای مدیران برای مدیران رده بالای سازمان مهم است ؟

الف – مهارتهای ادراکی               ب-  مهارتهای فنی                  ج- مهارتهای انسانی                     د- همه موارد

سؤالات تشریحی :  

11- سه مورد از شرایط احراز شغل را بنویسید . 75/0 نمره                 

12- مراحل تصمیم گیری در قرآن را نام ببرید .  1 نمره

13- یک مزیت و یک عیب سازمان افقی را بنویسید . 1 نمره

14- الگوی ساده فرایند ارتباط را رسم کنید . 1 نمره

15- مراحل برنامه ریزی را به ترتیب اهمیت نام ببرید . 25/1

16- وظایف اصلی مدیر را از دیدگاه هانری فایول بنویسید .       25/1 نمره

17- مبانی طبقه بندی وظایف در سازماندهی را نام برده ،  یکی را به دلخواه توضیح دهید . 5/1 نمره

18- برنامه ریزی را تعریف و دو مورد از محاسن آن را بنویسید . 5/1 نمره

19- تفویض اختیار را تعریف نموده و یکی از اصول تفویض اختیار را بنویسید . 5/1 نمره

20- انواع عدم تمرکز اداری را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید . 5/1

21- ویژگیهای سازمانهای بوروکراتیک را از نظر ماکس وبر بنویسید . ( سه مورد ) 5/1 نمره

22- سیستم را تعریف و اجزای اصلی آن را فقط نام ببرید .  75/1 نمره

23- هماهنگی را تعریف و دو مورد از راههای ایجاد آن را بنویسید .  2 نمره

 

                            « همیشه در گورستان دلت قبری برای دفن کردن اشتباهات دوستانت بساز »

                                                                                                            

                        سربلند و پیروزباشید                                                 بیدخت         

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » گروه استان خوزستان ( جمعه 86/11/5 :: ساعت 8:6 عصر )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

پیام کارشناس مسئول تکنولوژی استان
پیام سرگروه حسابداری استان خوزستان
[عناوین آرشیوشده]